Szkoła Podstawowa im.Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie

logo

Kadra pedagogiczna naszej szkoły:

1. Alina Olewińska – dyrektor szkoły, technika, informatyka
2. Cieśla Anna – język angielski
3. Droś Beata – historia i społeczeństwo, język polski, wychowanie fizyczne
4. Duda Tomasz – administrator sieci informatycznej
5. Kasprzycka Grażyna- religia, zajęcia świetlicowe
6. Kępińska Jolanta – edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
7. Kubacka Jolanta – język polski, przyroda, biblioteka
8. Małecka Danuta – edukacja przedszkolna
9. Pinkos Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna
10. Polak Agata – muzyka, plastyka
11. Pyziak Emilia – wychowanie do życia w rodzinie
12. Sas Małgorzata – język angielski
13. Sykulska Katarzyna – zajęcia logopedyczne
14. Waszczyńska Mariola - – edukacja wczesnoszkolna
15. Włóka Agnieszka - matematyka

Kontakt:
Nazwa:
Publiczna Szkoła
Podstawowa w Cieciułowie
im. Tadeusza Kościuszki

Adres:
Cieciułów 19
46-325 Rudniki

Tel/Fax:
(034)3593 620
(034)3593 620

E-mail: spcieciulow@gmail.com