Szkoła Podstawowa im.Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie

logo

Sprawozdanie z uroczystości
posadzenia i poświęcenia Dębów Pamięci: Józefa Ratajka i Tadeusza Jędrasika
przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Cieciułowie w dniu 19 IX 2010 r.

"Jeśli zapomnę o Nich
Ty, Boże na niebie zapomnij o mnie! "

Te słowa modlitwy były inspiracją nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w
Cieciułowie do przystąpienia do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego
"Katyń - ocalić od zapomnienia" i wystąpienia do Stowarzyszenia Parafiada w Warszawie o zgodę na posadzenie Dębów Pamięci: nauczyciela Józefa Ratajka i nauczyciela Tadeusza Jędrasika.

Celem Programu KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej,
a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21.857 DĘBÓW PAMIĘCI na 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej.
Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady jeden Dąb to jedno nazwisko.

Następnym celem programu jest pochylenie się nad mogiłami ofiar Zbrodni Katyńskiej, uczczenie pamięci o wojsku, które nie poległo, lecz zostało skrytobójczo zamordowane strzałem w tył głowy, zachowanie pamięci o wymordowaniu polskiej inteligencji, lekarzy, naukowców, artystów, duchownych, inżynierów i nauczycieli.

Ponadto program stwarza wspaniałą okazję do zaszczepienia młodemu pokoleniu pamięci o tragicznej historii wojny, widzianej przez pryzmat losów konkretnego człowieka i jego najbliższych.

Edukacyjny i społeczny wymiar programu polega na integracji środowisk edukacyjnych, samorządowych i społeczności lokalnych poprzez zachęcanie ich do podjęcia wspólnych działań na rzecz wychowania młodzieży na świadomych i odpowiedzialnych obywateli, żyjących w poczuciu przynależności do narodu i państwa. Honorowy patronat nad programem objął prezydent Lech Kaczyński.

W dniu 19 września 2010 r w niedzielę odbyła się uroczystość posadzenia i poświęcenia Dębów Pamięci: nauczyciela - porucznika Józefa Ratajka i nauczyciela - porucznika Tadeusza Jędrasika.
Cała społeczność tutejszej parafii, uczniowie, nauczyciele, strażacy i zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej Mszy św. w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Cieciułowie. Mszę św. celebrował kapłan Sławomir Porębski - były uczeń i mieszkaniec parafii w Cieciułowie.

Kazanie okolicznościowe wygłosił ks. proboszcz - Piotr Bednarz,a w czasie mszy św. nauczycielka historii mgr Beata Droś przybliżyła zebranym życiorysy bohaterskich nauczycieli, którzy zginęli w Katyniu.

Wszyscy zebrani udali się na plac szkolny. Tam uczniowie zaprezentowali akademię, której tematyka dotyczyła Zbrodni Katyńskiej.
Liczne wiersze na ten temat, piosenki patriotyczne wywołały ogromne wzruszenie na twarzach obecnych ludzi.
Szczególnie wtedy, gdy uczennica Magdalena Napieraj wygłosiła wiersz:

Pytam was krzyże!
Krzyżu zatytułowany Katyń! Ilu dźwigasz zamęczonych Polaków?
Krzyżu zatytułowany Charków! Ilu dźwigasz uśmierconych Polaków?
Krzyżu zatytułowany Miednoje! Ile dźwigasz zastrzelonych dzieci Polski?

Po części artystycznej przygotowanej przez nauczycielkę Beatę Droś odbyło się posadzenie pierwszego Dębu Pamięci Tadeusza Jędrasika. Dąb posadzony został przez:
 • Stanisława Belkę - wicestarostę Powiatu Oleskiego
 • Andrzeja Pyziaka - wójta Gminy Rudniki
 • Karola Stróżyka - dyrektora personalnego Neapco w Praszce
 • Edwarda Gładysza - przewodniczącego Rady Gminy w Rudnikach
 • Elżbietę Ciszkiewicz dyrektora Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach.
Następnie drugi Dąb Pamięci Józefa Ratajka posadzili:
 • ks. Piotr Bednarz - proboszcz tutejszej parafii
 • Alina Olewińska - dyrektor szkoły
 • Mieczysław Wójcik - przedstawiciel Kombatantów
 • Agnieszka Namyślak- Zuzel - przewodnicząca Rady Rodziców
 • Małgorzata Małolepsza - sołtys wsi
 • Robert Ferenc - prezes OSP w Cieciułowie
 • Beata Droś - nauczycielka historii oraz lokalny koordynator Programu Edukacyjnego "Katyń - ocalić od zapomnienia".
Następnie posadzone Dęby Pamięci poświęcił proboszcz Piotr Bednarz. Zaproszeni goście złożyli kwiaty i wygłosili krótkie przemówienia.
Taka uroczystość na pewno pozostanie w pamięci wszystkich zgromadzonych w myśl słów Jana Pawła II:

"Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go przerasta, ale która jednocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie."Kontakt:
Nazwa:
Publiczna Szkoła
Podstawowa w Cieciułowie
im. Tadeusza Kościuszki

Adres:
Cieciułów 19
46-325 Rudniki

Tel/Fax:
(034)3593 620
(034)3593 620

E-mail: spcieciulow@gmail.com