Szkoła Podstawowa im.Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie

logo

Historia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie

Przed wojną

W roku szkolnym 1934/35 została zaprowadzona przez kierownika tutejszej szkoły Czesława Rawickiego szczegółowa kronika szkolna obejmująca dzieje szkoły i wsi. Kronika ta wraz z wieloma dokumentami została zniszczona w pierwszych dniach wojny. W 1945 roku kierownik szkoły Kazimierz Dominas na podstawie danych zebranych od najstarszych mieszkańców Cieciułowa zrekonstruował kronikę szkolną. Z opowiadań najstarszych mieszkańców wynika, iż w II połowie XIX wieku szkoła mieściła się w Cieciułowie w budynku prywatnym od strony wsi Bugaj. Przed rokiem 1890 został zakupiony i sprowadzony zza Przystajni za 500 rubli nowy, drewniany budynek szkolny obejmujący salę szkolną i 3- izbowe mieszkanie. Budynek ten został postawiony od południowej strony przydrożnego stawu, frontem do drogi. W lipcu 1911 roku we wsi wybuchł pożar, który pochłonął 16 stodół i domów mieszkalnych, między innymi i szkołę. W latach 1911- 31 uczniowie uczyli się w domach prywatnych u pana Jakowicza, Marcina Drosia, Ignacego Ośródki, Ludwika Sykulskiego, Alfreda Abramowicza i Feliksa Frejusa. W 1930 roku rozpoczęto budowę istniejącej szkoły. W pierwszym roku budowy wykopano i zalano fundamenty. W 1931 roku postawiono mury i założono dach, a w następnych latach stopniowo wykończono wnętrze. Szkołę budowano z funduszów gminnych, a wsie Cieciurów i Bugaj dokonały bezpłatnie zwózki materiałów budowlanych i dostarczyły robotników. Budynek szkoły stoi w ośrodku folwarcznym byłego majątku państwowego Cieciułów-Bugaj. Po dokonanej parcelacji majątku przez Dyrekcję Lasów Państwowych przydzielono dla szkoły od drogi wiejskiej w kierunku wschodnim obszar 4 hektarów. Przed wybuchem wojny w szkole uczyło pięciu nauczycieli, a w roku szkolnym 1938/39 było 332 dzieci.

W czasie wojny


W 1939 roku we wrześniu wszyscy nauczyciele- mężczyźni zostali powołani do wojska polskiego, w tym Tadeusz Jędrasik i Józef Ratajek. Niestety obaj zginęli w Katyniu. Tutejsza Ludność z małymi wyjątkami nie zdążyła opuścić wsi. Wkraczające pierwsze oddziały niemieckie wzniecały we wsi pożary i znęcały się nad ludnością. Niemcy zniszczyli pomoce naukowe, akta szkolne spalono, a radioodbiornik zabrano. Po przejściu wojsk niemieckich otwarty budynek szkolny był "nawiedzany" najczęściej w celach rabunkowych przez różnych ludzi. Udało się zachować jedynie księgi ocen z uwagi na to, że oddano je na przechowanie Antoniemu Ośródce. W czasie wojny w budynku szkolnym czynna była jednoklasowa szkoła dla dzieci osadników niemieckich. W latach 1943-44 w górnych salach szkoły mieszkali Niemcy sprowadzeni znad Morza Czarnego. W maju 1940 roku z Cieciułowa wyjechał kierownik szkoły Kazimierz Dominas z obawy przed aresztowaniem władz niemieckich.

Po wojnie

Po wojnie z przedwojennego grona nauczycielskiego wrócił do tutejszej szkoły tylko Kazimierz Dominas, który zajął się organizowaniem szkoły. W budynku szkolnym zdołano umeblować tylko dwie sale lekcyjne. Naukę rozpoczęto 26 lutego 1945 roku, zakończono 15 lipca tegóź roku. Grono tworzyli: nauczycielskie tworzyli Kazimierz Dominas, Józefa Dominas i Antoni Praszczyk. Dzieci szkolnych było 295. W roku szkolnym 1946/47 do dnia 1 października 1946 roku szkoła była zamknięta z uwagi na to, iż dotychczasowy zespół nauczycielski opuścił Cieciułów W październiku zatrudniono Wincentego Niedzielskiego i jego żonę Walerię. W roku szkolnym 1948-49 zatrudniona została Czesława Kucharska, w 1949 r. Stanisław Marciniak a w 1950 r. Stefania Majtyka. W dniu 1 listopada 1961 roku otwarto Szkołę Przysposobienia Rolniczego przy Szkole Podstawowej w Cieciułowie. Do SPR uczęszczała młodzież z Bobrowy, Żytniowa i Cieciułowa. W sierpniu 1969 r. w ogrodzie pomiędzy budynkiem szkoły, a stawem zaczęto kopać fundamenty pod Dom Nauczyciela. We wrześniu 1998 roku rozpoczęto rozbudowę i modernizację szkoły. Oficjalne zakończenie tej inwestycji i oddanie nastąpiło 11.października 2001 roku. Na uroczystości obecny był ówczesny Wojewoda Opolski Adam Pęzioł. W dniach 22 i 23 czerwca 2003 roku odbył się zjazd absolwentów szkoły z okazji jej 70 rocznicy istnienia oraz nadania jej imienia Tadeusza Kościuszki. Jesienią 2005 roku szkoła otrzymała z Europejskiego Funduszu Społecznego nowocześnie wyposażoną pracownię komputerową z 10 stanowiskami dla uczniów.

Kierownicy szkoły:

1930- 1933 Nikodem Kuc

1933- 1934 Aleksander Strusiński

1934- 1935 Czesław Rawicki

1935- 1945 Kazimierz Dominas

1946- 1950 Wincenty Niedzielski

1950- 1951 Stefania Majtyka

1951- 1964 Franciszek Łuczak

1964- 1966 Zdzisław Gibek

1966- 1970 Tadeusz Franek

1970- 1991 Czesław Grądys- dyrektor szkoły

Od 1991- Alina OlewińskaKontakt:
Nazwa:
Publiczna Szkoła
Podstawowa w Cieciułowie
im. Tadeusza Kościuszki

Adres:
Cieciułów 19
46-325 Rudniki

Tel/Fax:
(034)3593 620
(034)3593 620

E-mail: spcieciulow@gmail.com